Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. - Проглас, 2017, ХХVI, кн. 2, с. 293.


Петрова, Анастасия (2017) Шесто издание на международната научна конференция „Балканите – език, история, култура”. - Проглас, 2017, ХХVI, кн. 2, с. 293. Online ISSN 2367-8585,Print ISSN 0861-7902


 
  Отзив
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21394
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/