За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Сб. от Шестата международна научна конференция“Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".


Петрова, Анастасия (0) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката. Сб. от Шестата международна научна конференция“Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий".


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Под печат
  21393
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/