За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката // Сборник от Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура” (26 - 28 октомври 2017 г.), Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий"


Петрова, Анастасия (2018) За пространствено-времевите форми на светоусещането и адаптивността на семантиката // Сборник от Шестата международна научна конференция “Балканите – език, история, култура” (26 - 28 октомври 2017 г.), Велико Търново : УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Под печат
  21393
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/