Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516


Легкоступ, Пламен (2018) Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 17х24 см, 80 стр., ISBN: 978-954-01-3720-9; COBISS.BG-ID 1285452516 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД


 Книгата за учителя съдържа: примерно годишно тематично разпределение; разпределение на учебното съдържание по области на компетентност; разпределение на задължителните учебни часове; методически съвети за подготовката и провеждането на уроците; учебната програма по предмета; речник за учителя. В нея авторите разясняват своята философия за методиката на обучението по изобразително изкуство, посочват основните цели и очакваните резултати. Описана е и структурата на учебника. А речникът дава полезна допълнителна информация на учителя за новите понятия от учебната програма.
  Учебник / Учебно помагало
 Книга за учителя; изобразително изкуство; трети клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21377
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/