Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1;


Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), електронен учебник; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3601-1; Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД


 Електронният учебник съдържа разнообразни мултимедийни ресурси, които стимулират наблюдателността, бързината на реакцията и творческото мислене на третокласниците. Това са: впечатляващи триизмерни анимации; интерактивни упражнения и задачи; кръстословици; пъзели и състезателни игри; видеофилми; галерии от снимки. Те са забавни и допълват материала от печатния учебник, формират умения и развиват художествената култура на ученика, който има възможност сам да провери знанията си и да се оцени.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, трети клас, електронен учебник


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21375
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/