Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал.


Узунов, Филип (2018) Войните в бивша Югославия (1992-1999 г.) и Хагският трибунал. В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2018, 286 с. ISBN 978-619-208-154-6


 Книгата е многопосочно изследване на етноконфесионалните войни в бивша Югославия през периода 1992-1999г. и техния драматичен епилог – Международният наказателен съд, известен като Хагски трибунал. Доскоро учредяването, структурата, финансирането и присъдите на Tрибунала се приемаха еднозначно като заслужено правосъдие над хора извършили военни престъпления в най-значителния конфликт в Европа след Втората световна война. На мнозина се струваше, че тази структура под егидата на ООН работи като добре смазан механизъм на международното наказателно право. Оценките съдържащи се в повествованието повлияни от солидно документално осветляване разкриват и сенчестата страна на Трибунала в хода на делата срещу Слободан Милошевич, Ратко Младич, Радован Караджич, Воислав Шешел, Анте Готовина, Насер Орич и Биляна Плавшич. Някои от изводите са шокиращи за непредубедения читател.
  Монография
 Балкани, Югославски войни, Хагски трибунал


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21373
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/