Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал.


Марковска, Ангелина (2018) Войните в бивша Югославия 1992-1995 г. и Хагският трибунал. ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 286 с. ISBN 978-619-208-154-6


 Книгата е многопосочно изследване на етноконфесионалните войни в бивша Югославия през периода 1992-1999г. и техния драматичен епилог – Международният наказателен съд, известен като Хагски трибунал. Доскоро учредяването, структурата, финансирането и присъдите на Tрибунала се приемаха еднозначно като заслужено правосъдие над хора извършили военни престъпления в най-значителния конфликт в Европа след Втората световна война. На мнозина се струваше, че тази структура под егидата на ООН работи като добре смазан механизъм на международното наказателно право. Оценките съдържащи се в повествованието повлияни от солидно документално осветляване разкриват и сенчестата страна на Трибунала в хода на делата срещу Слободан Милошевич, Ратко Младич, Радован Караджич, Воислав Шешел, Анте Готовина, Насер Орич и Биляна Плавшич. Някои от изводите са шокиращи за непредубедения читател.
  Част от книга / Глава от книга
 Балкани, Югославски войни, Хагски трибунал


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21371
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/