Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018.


Гайдова, Радка (2018) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІІІ подготвителна група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, изд., „Слово”, В. Търново, 2018. изд. Слово, В. Търново


 Познавателната книжка за детето по ОН Конструиране и технологии и подпомагащите е методически ресурс като част от програмна и дидактична система „Моливко – зная и играя”.Разработена е съобразно новите национални документи на МОН, ЗПУО, 2015 и Наредба №5, 2016 за предучилищно образование. Съдържанието съответства на държавни образователни стандарти в обучението по образователно направление Конструиране и технологии.
  Учебник / Учебно помагало
 конструиране, технологии, обучение, 5-6- годишни деца, ЗПУО, Наредба 5 ПО
 Под печат
  21363
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/