Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN


Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя за ІІІ подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018, ISBN978-619-212-039-9 ISBN изд. Слово, В. Търново


 Книгата за учителя е помагало при подготовката на педагогическите ституации по всички образователни направления. Разработена е в съответствие със ЗПУО, 2015 и Наредба 5 за предучилищно образование, 2016.
  Учебник / Учебно помагало
 образованелни направления, теми, съдържание
 Издадено
  21362
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/