Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5


Гайдова, Радка (2018) Моливко "ИГРАЯ И ЗНАЯ". Книга за учителя - ІV подготвителна група. В. Търново, Слово, 2018. ISBN 978-619-212-040-5 ISBN 978-619-212-040-5 изд. Слово, В. Търново


 Книгата за учителя е помагало при подготовката на педагогическите ституации по всички образователни направления. Разработена е в съответствие със ЗПУО, 2015 и Наредба 5 за предучилищно образование, 2016.
  Учебник / Учебно помагало
 образователни направления, теми, съдържание,
 Издадено
  21361
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/