Социалната роля на жената – стереотипи и предразсъдъци


Узунова, Деница (2018) Социалната роля на жената – стереотипи и предразсъдъци Юбилеен сборник "25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЛОСОФИЯ” ВЪВ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


 
  Статия
 стереотипи, предразсъдъци, пол
 Под печат
  21360
 Деница Узунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/