Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико Търново: Слово


 В първата част на книгата се представят теоретичните основи на образователните стратегии за ориентиране в околния свят. Анализират се психолого-педагогическите предпоставки за подготвяне и изявяване на природонаучни, социални и граждански компетенции в четвърта възрастова група. Систематизират се целевите и съдържателните ориентири на педагогическото взаимодействие с 6–7-годишните деца, зададени чрез образователното направление „Околен свят“. Извеждат се образователните тенденции при възпитаване на социална, гражданска и екологична култура в контекста на усъвършенстване на образователната политика. Във втората част на книгата се уточняват приложни аспекти на педагогическата моделна система „Моливко – играя и зная“, образователно направление „Околен свят“. Тук са представени: двете познавателни книжки – „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1“ (6–7 г.) и „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2“ (6–7 г.); примерните годишни разпределения на системата от основни и допълнителни форми за реализиране на тематичното съдържание, включено в част 1. и част 2.; методическите насоки за структуриране на тематичните единици и за проучване на постиженията на децата.
  Учебник / Учебно помагало
 книга за учителя, образователо направление „Околен свят“, четвърта подготвителна група
 Издадено
  21354
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/