Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-032-0. Велико Търново: Слово


 Акцентът в темите, включени в Част 2., се поставя върху натрупване на социален опит и формиране на социални умения за адекватното му прилагане в различни ситуации. Познавателната книжка за пет-шестгодишните деца е създадена и решена така, че да осигури възможности за надграждане на социален опит и усъвършенстване на социални компетенции за адекватното му прилагане в различни ситуации. В условията на разнообразни по вид форми на взаимодействие се постига опознаване на условията на живот и дейност на възрастни и връстници в единство с овладяване на целесъобразни модели на поведение в социалната среда. Възпитава се емоционално-познавателно и оценъчно отношение към себе си и другите, към продукти, средства и резултати от човешката дейност, към социално приети норми на поведение в ежедневна и празнична среда. На тази основа се подготвя изграждането на ценностните отношения на детската личност и се създават предпоставки за обогатяване на социалната и гражданската култура на пет-шестгодишните деца.
  Учебник / Учебно помагало
 познавателна книжка, Околен свят, трета възрастова група, социална култура, гражданска култура
 Издадено
  21351
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/