Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. и др. Моливко – играя и зная. Книга за учителя. Образователно направление Околен свят. Част 1. и Част 2. за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-039-9. Велико Търново: Слово


 В първата част на книгата се уточняват теоритечните основи на образователните стратегии за ориентиране в околния свят, отнесени към началния етап на задължителната подготовка за училище. Систематизират се психолого-педагогическите предпоставки за подготвяне и изявяване на природонаучни, социални и граждански компетенции в трета възрастова група. Извеждат се целевите и съдържателните ориентири на педагогическото взаимодействие с 5–6-годишните деца, зададени чрез образователното направление „Околен свят“. В контекста на усъвършенстване на образователната политика се конкретизират образователни тенденции при възпитаване на екологична, социална и гражданска култура. Във втората част на книгата се уточняват приложни аспекти на педагогическата моделна система „Моливко – играя и зная“, образователно направление „Околен свят“. Тук са представени: двете познавателни книжки – „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1“ (5–6 г.) и „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2“ (5–6 г.); примерните годишни разпределения на системата от основни и допълнителни форми за реализиране на тематичното съдържание, включено в част 1. и част 2.; методическите насоки за реализиране на тематичните единици и за проучване на постиженията на децата.
  Учебник / Учебно помагало
 книга за учителя, образователо направление „Околен свят“, трета подготвителна група
 Издадено
  21350
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/