Кинематографичната метафорика на войната във филмите "Великата илюзия" и "Крадецът на праскови"


Няголова, Наталия (2018) Кинематографичната метафорика на войната във филмите "Великата илюзия" и "Крадецът на праскови" "Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя", ДАР РХ, В. Търново, i= 157 - 165, ISBN 978-954-9489-60-6


 
  Статия
 
 Издадено
  21338
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/