Международни финанси


Цонкова, Ваня (2015) Международни финанси Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.


 Учебно пособие за дистанционно обучение
  Учебник / Учебно помагало
 Международен валутен пазар, международен финансов пазар, световна валутна система, международни финансови институции
 
  21337
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/