Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2003) Относно полово-ролевите ориентации на децата от предучилищна възраст Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003, с. 194-199, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1247779812


 В изследването полово-ролевите ориентации на 3–7-годишните деца се разглеждат като представи, нагласи и отношения към ролите, типични за мъжкия и женския пол.
  Статия
 полово-ролевите ориентации ,деца от предучилищна възраст
 Издадено
  2133
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/