Здравето през призмата на детското познание


Христова-Коцева, Рени (2003) Здравето през призмата на детското познание Юбилейна научна конференция с международно участие “Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”, книжка № 73–II, НВУ “Васил Левски”, 21-22 май 2003 г., Велико Търново, Изд. център на НВУ “Васил Левски", В. Търново, 2003,с. 189-193, ISSN 0861-0312, COBISS.BG-ID 1178349796


 Проучват се познавателните компетенции на 6–7-годишните деца за здравето и здравословния начин на живот. Конкретизират се форми за сътрудничество между детската градина и семейството за обогатяване на детските компетенции за здраве.
  Статия
 познавателните компетенции, здраве, здравословен начин на живот
 Издадено
  2132
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/