СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ


Манчева, Олга (2018) СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ХОТЕЛСКИ СОФТУЕР – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2018 на Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново, 14-15 юни 2018 г., ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book)


 The purpose of this report is to present and analyze the place of specialized softwares in hotels functioning and their role for achieving effective management. Certain factors while choosing hotel software are taken in mind, as well as purposes of hotel software and the principles that should be followed while being created. In this report hotel softwares on Bulgarian market are identified and presented.
  Доклад
 hotel, software, automation of the activities


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21306
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/