Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене


Христова-Коцева, Рени (2003) Двадесет и пет години целодневна детска градина в с. Самоводене Самоводене от древността до наши дни. Сборник изследвания от Третата научна конференция по случай 125 години от Априлското въстание от 1876 година, проведена на 16 декември 2001 година, с. Самоводене, Ред. П. Станев. Велико Търново, Издателство "Фабер",т. 3, с. 112-119, ISBN 954-775-275-8, COBISS.BG-ID 1042625508


 Проследява се развитието на възпитателно-образователния и процес и материалната база в периода 1976–2001, осъществяван в самостоятелната сграда на Целодневна детска градина в с. Самоводене.
  Статия
 възпитателно-образователен процес, с. Самоводене
 Издадено
  2130
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/