Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944)


Инджов, Иво (2018) Контролираният печат и антиеврейската пропаганда: "Еврейският въпрос" в огледалото на българските вестници (1940-1944) Beau Bassin: GlobeEdit, 2018 (133 с.). ISBN: 978-613-8-24330-4, COBISS.BG-ID:1287267812.


 В тази научна работа се изследва как седем български всекидневника информират за „еврейския въпрос“ в периода 1940-1944 г. Съдържанието им е проучено с помощта на контент анализ. Регистрирани са 802 публикации. Изследването държи сметка и за политическия и социокултурния контекст, при който печатът в Царство България отразява темата. Контролираните от режима издания информират предимно накратко и суховато за антисемитското законодателство и репресиите срещу евреите. В определени периоди по страниците им има и видима антисемитска пропаганда, а по-силните антиеврейски внушения се постигат чрез международните дописки. Вестниците спестяват на широката публика най-злокобните планове и действия на властите в София за решаване на „еврейския въпрос“: депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорието и Пиротско в нацистките концлагери, замислената такава съдба и за евреите от България и др. С изключение на ноември 1940 г., когато отразяват парламентарните дискусии за Закона за защита на нацията, седемте издания премълчават обществената съпротива срещу антиеврейското законодателство. Те легитимират антисемитизма, но остава усещането, че повечето от тях го правят някак си с неохота.
  Книга
 евреи, антисемитизъм, антеврейска пропаганда, вестници, България


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21297
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/