Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”)


Моллов, Тодор (2018) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов” (14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан)


 
  Доклад
 
 Под печат
  21292
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/