Диптих за Савел от Тарс.


Събев, Павлин (2018) Диптих за Савел от Тарс. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 173 с. ISBN 978-619-208-156-0. COBISS.BG-ID 1288218596


 
  Монография
 Савел, Христос, възкресение, тяло, плът, душа


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  21283
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/