Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето


Христова-Коцева, Рени (2003) Никола Живков – хуманистични възгледи за възпитанието на детето 120 години предучилищно възпитание. Национална конференция Свищов 2002 г. Ред. Р. Христова, Faber-Велико Търново, 2003, с. 11-15.


  Очертават се хуманността като отношение, като подход, като концепция за възпитанието на малкото дете в педагогическите схващания на Никола Живков и нейната актуалност и непреходност в началото на третото хилядолетие.
  Статия
 Никола Живков, педагогическите схващания , хуманистични възгледи
 Издадено
  2128
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/