Политиката на император Михаил VІІІ Палеолог в Средиземноморието


Младенов, Момчил (2017) Политиката на император Михаил VІІІ Палеолог в Средиземноморието In: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. И. Дончева, И. Мандова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. IX, бр. 1. с. 438-450. ISSN 978-619-208-128-7 COBISS.BG-ID 1284944100


 
  Статия
 Византия, Средиземно море, тринадесети век


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  21245
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/