Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София : Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1 COBISS.BG-ID - 1287264996


Петков, Петко (2018) Книга за върховете „Свети Никола“ и Шипка. София : Изд. Български бестселър, 2018, 160 с. (с илюстрации и карти). ISBN 978-954-463-202-1 COBISS.BG-ID - 1287264996


 Eдинственото досега монографично изследване за имената на върховете на националната слава и величие Шипка и „Св. Никола“. С примери от многобройни български и чужди документи и карти се доказва, че исторически установените имена на двата върха преди, по време и след руско-турската война 1877-1878 г. са „Свети Никола“ (за по-високия, на който е построен Паметникът на свободата) и Шипка (на по-ниския, възпят в известното стихотворение на Иван Вазов „Опълченците на Шипка“).
  Книга
 връх "Свети Никола", връх Шипка, преименуване, национална памет, историческа истина
 Издадено
  21240
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/