Екологично отношение в дейността по собствен избор


Христова-Коцева, Рени (2001) Екологично отношение в дейността по собствен избор Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 356-363, ISSN 0861-0312


  Представят се възможни варианти за изразяване на екологично отношение, като синтез на познавателния и практически опит на детето, в дейността по избор.
  Статия
 Екологично отношение, дейност по собствен избор
 Издадено
  2124
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/