ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА


Григорова, Маргрета (2018) ГЕОРГИ ИНГИЛИЗОВ И БЪЛГАРСКАТА МАРИНИСТИКА Проглас, 2018/1, 59-68, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print) journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=5335&type=.pdf


 Статията представя концепциите, идеите и инициативите (редакторска дейност, филмография) на ма- риниста Георги Ингилизов (1955–2018), свързани със състоянието на българската маринистика и нейното място в българската литература. Проследен е творческият път на мариниста и са разгледани основни аспекти на неговата морска проза, свързани с моряшките ценности и проблеми. Текстът кореспондира с интервюто с този автор, представено в едноименната рубрика на настоящия брой.
  Статия
 българска маринистика, Георги Ингилизов, Върбан Стаматов, море, литература


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21239
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/