Литературата като дом за южните славяни. (Людмила Миндова, Другата Итака. За дома на литературата, 2016)


Григорова, Маргрета (2017) Литературата като дом за южните славяни. (Людмила Миндова, Другата Итака. За дома на литературата, 2016) Proglas, 2017/ 1, c. 159-160


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21238
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/