Излюпването на приказния гущер или за многоцветния Шулц


Григорова, Маргрета (2017) Излюпването на приказния гущер или за многоцветния Шулц Литературен вестник,. 2017/38, с. 3.


 Есе за връзката между графика и многоцветност в прозта и рисунките на Шулц
  Статия
 
 Издадено
  21235
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/