Световният поляк в българските очи


Григорова, Маргрета (2017) Световният поляк в българските очи Литературен вестник, 2017/18, с. 9


 Текстът представя накратко българската рецепция на Джоузеф Конрад
  Статия
 Джоузеф Конрад, българска рецепция


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21234
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/