Джоузеф Конрад Коженьовски. Световният поляк


Григорова, Маргрета (2017) Джоузеф Конрад Коженьовски. Световният поляк Литературен вестник, 2017/18, с. 1-2.


 Уводна статия за живота, творчеството и рецепцията на поляка-англиски писател Джоузеф Конрад
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21233
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/