Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. - Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. София : Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9 COBISS.BG-ID - 1132114916


Петков, Петко (2018) Провалът на политическата стратегия, заложена в член 39 от Търновската конституция. Неуспешният опит за постигане на църковно единство между двата синода на Българската православна църква (1908-1912) г. - Чрез миналото към бъдещето. In honorem Margaritae Karamihova. Съставител: Петко Ст. Петков. София : Просвета, 2018, с. 52-83. ISBN 978-954-01-3551-9 COBISS.BG-ID - 1132114916


 За съществуването на два синода на БПЦ след 1908 г. и неуспешните опити за постигане на църковно единство
  Студия
 Българска православна църква, Българска екзархия, Свети синод, църковно единство, Търновска конституция
 Издадено
  21230
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/