Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. - Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144


Петков, Петко (2017) Нова книга от поредицата „Фабрика за история“ [Войни. Революции. Памет. Проект „Бъдеще за миналото: инструменти на „меката сила“ (културна и научна дипломация). ФАБРИКА ЗА ИСТОРИЯ. Том ІІІ. София, 2017. 192 с.]. - Историческо бъдеще, г. ХХІ, 2017, бр. 1-2, с. 269-274. ISSN 1113-0144


 
  Рецензия
 Руско-турска война 1877-1878; историческа памет
 Издадено
  21229
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/