Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. - Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888


Петков, Петко (2017) Нов научен принос към историята на Арбанаси: Светла Атанасова. Арбанаси. Търговия и търговски връзки през ХVІІ-ХІХ век. - Известия на Регионалния исторически музей – Велико Търново, Том ХХХІІ. В. Търново, Изд. Фабер, 2017, с. 369-372. ISSN 0861-5888


 
  Рецензия
 Арбанаси, търговия, Възраждане
 Издадено
  21228
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/