Петров, Людмил, Мартин Димитров, Стоян Денев. Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 с., ISBN 978-619-7281-19-4. // Petrov, L., M. Dimitrov, S. Denev. Recreational water sports - sailing, windsurfing, rowing and water skiing. I and B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 146, ISBN 978-619-7281-19-4.


Петров, Людмил (2018) Петров, Людмил, Мартин Димитров, Стоян Денев. Рекреативни спортове на вода - ветроходство, уиндсърфинг, гребане и водни ски. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 с., ISBN 978-619-7281-19-4. // Petrov, L., M. Dimitrov, S. Denev. Recreational water sports - sailing, windsurfing, rowing and water skiing. I and B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 146, ISBN 978-619-7281-19-4. "Ай анд би", Велико Търново, 2018, 146 стр., ISBN 978-619-7281-19-4.


 Настоящото издание е предназначено за най-общо базисно запознаване и придобиване на основни умения за управление на малки ветроходни плавателни съдове (яхти и уиндсърф), гребане и водни ски. Учебното ръководство е предназначено за студенти от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание.
  Учебник / Учебно помагало
 рекреативни спортове, ветроходство, уиндсърфинг, гребане, водни ски


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21221
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/