Икономическата интеграция в Централна Африка


Матеев, Илиян (2018) Икономическата интеграция в Централна Африка Сборник трудове „Дни на науката '2017”, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 31 май 2017 г. Отг.ред. проф.д-р П.Ст.Петков. Велико Търново: изд.„Фабер”, 2018 г., стр.236-242, ISSN 1314-2283


 
  Доклад
 Централна Африка, икономическа интеграция


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21220
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/