Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност.


Стефанова, Евдокия (2018) Половата идентичност на децата – елемент на гражданската и социалната им компетентност. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 226-234. ISBN 978-619-7246-20-9


 
  Доклад
 гражданска компетентност, социална компетентност, полова идентичност
 Издадено
  21216
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/