Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света.


Стефанова, Евдокия (2018) Здравна компетентност на учениците от начална училищна възраст при възприемане на света. - В:Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Военен университет "Васил Левски". В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2018, с. 217-225. ISBN 978-619-7246-20-9


 Настоящият материал представя теоретичното изследване на понятието "здравна компетентност" като девета ключова компетентност във взаимодействието "човек-общество-природа.
  Доклад
 здравна компетентност
 Издадено
  21215
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/