Управление на интеграционните процеси


Пенчева, Пламена (2016) Управление на интеграционните процеси


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  21210
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/