Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение


Пенчева, Пламена (2018) Лидерство и мотивация - учебни материали за дистанционно обучение


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  21208
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/