Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново


Йорданова, Даниела (2015) Организация на управленския труд. Учебни материали за дистанционно обучение, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 
  21202
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/