Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас


Мандева, Марианна (2006) Формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас Начално обазование бр.1


 Защитават се образователните предимства на формиращото оценяване. В подкрепа се представят апробирани технологични варианти за формиращо оценяване в условията на обучението на преразказване в 1-4 клас.
  
 формиращо оценяване, обучение на преразказване, 1-4 клас
 
  2120
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/