Косовският конфликт и вариантите за неговото разрешаване. с. 66-75


Анчев, Стефан (2017) Косовският конфликт и вариантите за неговото разрешаване. с. 66-75 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ГЛОКАЛИЗАЦИЈА: Међународни тематски зборник. Косовска Митровица. 2017.


 САЖЕТАК: Косовски конфликт је настао средином деведесетих година XX века и представља део америчке политике разбијања Југославије, стварања сталног конфликта на Балкану и дестабили-зације европских интеграција. Кроз њега Вашингтон и његови НАТО савезници остварују неку врсту освете против СССР / Русије, због њеног утицаја на Балкану после Другог светског рата. Као за време Кримског рата, и овога пута су католици и протестанти са Запада против православља. Резул-тат ове свеобухватне интервенције је стварање муслиманске државе Босне и Херцеговине као и политичке доминације ислама на Балкану, односно југу Србије и такозваној Републици Косово. Након само пет година, ситуација у Европи, Русији и на Балкану значајно се променила. Нова реал-ност подразумева нове опције у политици Запада, на делу је нешто већ виђено на Балкану у послед-ња два века. ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД) ISBN 978-86-6349-083-3 (ФФКМ) ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС)
  Статия
 КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, Русија, САД, Европска унија, Србија.
 Издадено
  21197
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/