Международна икономика


Матеев, Илиян (2017) Международна икономика Издателство "Талант"; ЦДО при ВУАРР; Предпечат и печат: "Фабер", 183 стр., ISBN: 978-619-203-183-1, (COBISS.BG-ID 1279189988)


 
  Учебник / Учебно помагало
 световно стопанство, международни икономически отношения


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21193
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/