Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш


Христов, Любомир (2001) Описание на алгоритмите "PROX" и "UCON" за модела на Раш Научна конференция, Стара Загора, Юни 2001.


 Алгоритмите "PROX" и "UCON" заемат основно място при компютърна реализация на едно-параметричния модел на Раш.
  Доклад
 IRT, Rasch,


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2119
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/