Curvature identities for almost contact metric manifolds of Hermitian type


Христов, Милен (1993) Curvature identities for almost contact metric manifolds of Hermitian type SERDICA-Bulg. math. publ.,19(1993), 273-286


 
  Статия
 
 Издадено
  21187
 Милен Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/