On the Integrability Conditions and Structure Properties for Almost Contact Metric Manifolds


Христов, Милен (1997) On the Integrability Conditions and Structure Properties for Almost Contact Metric Manifolds Mathematika Balkanica, New Series Vol.11, 1997, Fasc. 3-4, 239-253


 
  Статия
 
 Издадено
  21186
 Милен Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/