Hermitian-like natural connection on an almost contact metric manifold


Христов, Милен (1994) Hermitian-like natural connection on an almost contact metric manifold SERDICA-Bulg. math. publ.,20(1994), 111-119


 
  Статия
 
 Издадено
  21185
 Милен Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/