On the Sasakian Space Forms


Христов, Милен (1998) On the Sasakian Space Forms Proceedings of FMI/VTU "St.St. Cyrill and MethodiusV.Tarnovo, Vol.1(1998), Book 1, 88-94.


 
  Статия
 
 Издадено
  21183
 Милен Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/