Организационно развитие. Учебни материали за дистанционно обучение.


Пенчев, Пенчо (2016) Организационно развитие. Учебни материали за дистанционно обучение. Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  21174
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/